Servisní prohlídka klimatizačních jednotek

Servisní prohlídka klimatizačních jednotek je proces, který zahrnuje pravidelnou údržbu a kontrolu všech důležitých součástí klimatizačních zařízení. Cílem servisní prohlídky je zajistit, aby klimatizace fungovala co nejúčinněji, aby se minimalizovaly výpadky a aby se prodloužila životnost celého systému.

Během servisní prohlídky odborní technici provedou řadu důkladných kontrol a úkonů. To zahrnuje například kontrolu chladicích a větracích jednotek, čištění filtrů, kontroly provozních parametrů a výkonu chlazení, kontrolu tlaku v systému, kontrolu chodu ventilátorů a motorů, kontrolu izolace a úniků chladicího média, kontrolu elektrických připojení a další důležité úkony.

Servisní prohlídka klimatizačních jednotek je důležitou součástí správy a údržby těchto zařízení. Pravidelná údržba zlepšuje energetickou účinnost klimatizace, což vede ke snížení spotřeby energie a nákladů na provoz. Zároveň se snižuje riziko poruch a výpadků, což minimalizuje výpadky chlazení a zlepšuje komfort a bezpečnost uživatelů.

Kontrola chladícího okruhu a zařízení

  • Těsnost spojů
  • Správná funkce exp. ventilu
  • Vyčištění lamel kondenzátoru a vzduchových filtrů
  • Kontrola upevnění mechanických částí
  • Test funkce klimatizační jednotky s uvedením do provozu všech výkonových stupňů
  • Test funkce řídícího termostatu
  • Kontrola rotačního kompresoru zvláště potom jeho usazení
  • Desinfekce výměníku
  • Optická kontrola kabelů a komponentů